Kymönkoski, Viitasaari

Wilho Sjöströmin (1873 – 1944) Pilvinen päivä -maalaukseen ikuistettu maisema sijaitsee Keski-Suomessa, Viitasaaren Kymönkoskella.

Sjöström Kymönkoskella

Wilho Sjöström asui useilla eri paikkakunnilla maalaten teoksia, joiden aiheina olivat pääasiassa suomalaiset maisemat, kansanelämä ja muotokuvat. Vuonna 1901 taiteilija saapui Saarijärvelle, josta matka jatkui seuraavana vuonna edelleen Viitasaarelle kunnanlääkäri John Sonckin opastamana. (Hanka 1990, 34)

Viitasaarella Sjöström asettui ensin Vuorelan taloon, jossa hän tutustui paikallisiin ihmisiin ja vietti aktiivista seuraelämää. Saadakseen rauhallisemman työskentely-ympäristön, Sjöström muutti Vuorelasta viiden kilometrin soutumatkan päässä olleeseen Kähärän taloon. (Elmgren-Heinonen 1943, 38-42) Kähärä sijaitsi noin kahden kilometrin päässä Kymönkoskesta, joka toimi alueen keskuksena myllyineen ja kauppoineen. Ilmeisesti tätä kautta Sjöström tutustui Kymönkosken rannalla asuneeseen Kaarlo Voldemar Hanelliin (s. 1847, Viitasaari – k. 1916, Viitasaari), joka toimi opettajana, kansanmusiikin kerääjänä ja uistintehtailijana. Sjöströmin kanssa ystävystyneellä K. V. Hanellilla on myös konkreettinen yhteys Pilvinen päivä -teokseen, koska oli taitelijalla maalauksessa kuvattujen kalastajien mallina. (Seppä 1990, 8)

 

Sillan vasemmalla puolella oli Otto Laitisen kauppa. Oikealla puolella Kymönkosken mylly. Takana mäellä on Muuttola, jonka pihan läpi mäkeä alas kulki tie Luotolaan, Kymijärven rantaan. Luotola oli entinen Kymönkosken sotilasvirkatalon torppa.

Kuva: Keski-Suomen museon kuva-arkisto, G. A. Stoore. Kuvausaika n. 1910, viimeistään 1915.

Kymönkosken mylly, Viitasaari. Kymönkosken mylly sijaitsi Koskelan tilan vastarannalla kosken ylittävän sillan kupeessa. Myllytoiminta jatkui ko. paikalla 1600-luvulta 1960-luvulle. Mylly purettiin tarpeettomana 1950- ja 60-lukujen taitteessa

Kuva: Keski-Suomen museon kuva-arkisto.

Kymönkosken eli Kyminkosken yli vie nelikaarinen puusilta. Taka-alalla näkyy patorakennelmia. Vasemmalla kaksikerroksisessa rakennuksessa on saha ja mylly.

Kymönkosken eli Kyminkosken yli vie nelikaarinen puusilta. Taka-alalla näkyy patorakennelmia. Vasemmalla kaksikerroksisessa rakennuksessa on saha ja mylly.

Kymönkosken ylittävä silta Koskelan tilan puolelta kuvattuna. Kuvassa sillan oikealla puolella sijaitsi Kymönkosken mylly.

Kuva: 19.8.2010 Heikki Hanka.

Koskelan puolelta kuvattu näkymä paikkaan, jossa Kymönkosken mylly aikoinaan sijaitsi.

Kuva: 19.8.2010 Heikki Hanka.

Suurin piirtein Kymönkosken myllyn paikalla sijaitsee nykyisin kalastajille ja muille vierailijoille tarkoitettu levähdyspaikka/grillauspaikka. Tätä aluetta on ehdotettu parannettavaksi Viitasaaren kulttuuriympäristöohjelmassa. Lähde: Silén, Saija & Andersson, Nina: Viiden kosken kuljettamaa 2007, 65.

Kuva:19.8.2010 Heikki Hanka.

Kaarlo Voldemar Hanell (1847–1916) ja hänen toinen vaimonsa Alice Elisabeth os. Marklund (1858–1939), Viitasaari, kuvausaika-arvio 1910. K. V. Hanell valmistui kansakoulunopettajaksi Jyväskylän Seminaarista vuonna 1870. Hän opiskeli seminaarissa ollessaan musiikkia ja suoritti tutkinnon urkujen soitossa. Hanell tuli opettajaksi Viitasaaren kirkonkylän kansakouluun vuonna 1878. Hän keräsi 1870-luvulla kansanmusiikkia Keski-Suomen pohjoisista pitäjistä sekä Savon puolelta ja lähetti v. 1876 kaikkiaan 66 sävelmää Suomen Kirjallisuuden Seuralle. Suullisen tiedonannon mukaan Wilho Sjöström opetti K. V. Hanellia maalaamaan (Anni Hanellin haastattelu 19.8.2010).

Kuva: Keski-Suomen museon kuva-arkisto.

Hanell’in uistintehdas, Viitasaari.

Kuva: Keski-Suomen museon kuva-arkisto.

Kuva on otettu seitsemän vuotta Sjöströmin maalauksen valmistumisen jälkeen ja siinä olevan maiseman voidaan olettaa olleen hyvin samankaltainen vuonna 1902. Kuva osoittaa, että Sjöström idyllisoi maisemaa rajatessaan uittorakennelmat ja myllyn ulos Pilvinen päivä -maalauksensa kuva-alasta.

Kuva: Keski-Suomen museon kuva-arkisto.

Kuva otettu kosken ylittävältä sillalta. Myllylän tila vasemmalla ja Koskelan tila oikealla puolella.

Kuva: 19.8.2010 Heikki Hanka.

Kuva on mahdollisesti otettu Kymönkosken alajuoksulta tai alakosken lähettyviltä.

Kuva: Keski-Suomen museon kuva-arkisto. Kuvausaika 1909.

Sijainti kartalla (suurinpiirtein)

 

Kymönkosken silta

Tekstit: FM Antti Vallius, 2011


Viitasaaren Kymönkoski, Sjöström:
Pilvinen päivä

» Sjöström Kymönkoskella

» Maalauksen maisema

» Kuvalliset elementit


Wilho Sjöström: Pilvinen päivä, 1902. Öljy kankaalle, korkeus 81 cm, leveys 131 cm. Ateneum. Kuva: Valtion taidemuseo, Kuvataiteen keskusarkisto, Hannu Aaltonen.

Lähteet:

Elmgren-Heinonen, Tuomi 1943. Wilho Sjöström: muistikuvia taipaleen varrelta. WSOY. Porvoo.

Hanka, Heikki 1990. Maiseman ja ihmisen tulkitsija. Wilho Sjöströmin urakehitys ja taiteellinen tuotanto. Teoksessa: Wilho Sjöström 1873-1944: Hämeenlinnan taidemuseo 8.6.-2.9.1990, Kuopion taidemuseo 7.9.-30.9.1990, Oulun taidemuseo 12.101990-18.11.1990, Alvar Aalto -museo, Jyväakylä 29.11.-30.12.1990, Mikkelin taidemuseo 11.1.-9.2.1991 / [luettelon toimitus: Ulla Huhtamäki, Taina Lammassaari] [tekstit: Heikki Hanka, Ulla Huhtamäki ; [käännökset: Margaretha Sippel, Michael Wynne-Ellis] ; [valokuvat: Hannu Aaltonen … et al.].[Hämeenlinna] : [Hämeenlinnan taidemuseo], 1990 (Karisto)

Seppä, Anja 1990. Teoksessa: Tietoja Hanellin uistintehtaasta ja K. V. Hanellista. Moniste, Keski-Suomen museo 1992/125.

Vallius, Antti 2011. Kaiken kansan maisema: Paikasta maisemamaalaukseksi. Teoksessa: Tunne maisema (2011), Seija Heinänen, Pauline von Bonsdorff, Virpi Kaukio (toim.). Maahenki. Helsinki.

Suullinen tiedonanto 19.8.2010, Kymönkoski, Viitasaari, Hanellien koti: Anni Hanell (s.1928) ja hänen tyttärensä Anja Toivio (s. 1953).

 

ISSN-L 1799-6929

Maisemapaikka-hanketta ovat tukeneet

Keski-Suomen ely-keskus (ympäristökasvatushanke)

Jyväskylän taidemuseo

Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto

© 2012- Jyväskylän taidemuseo/ Tunne maisema -projekti