Kymönkoski, Viitasaari

Wilho Sjöströmin (1873 – 1944) Pilvinen päivä -maalaukseen ikuistettu maisema sijaitsee Keski-Suomessa, Viitasaaren Kymönkoskella.

Maalauksen maisema

Wilho Sjöström (1873–1944) maalasi Pilvinen päivä -teoksen Kymönkoskella sijaitsevan Koskelan talon pihapiirissä vuonna 1902. Tilan omisti tuolloin, samoin kuin vuonna 2010, Hanellien suku. Perimätiedon mukaan teos maalattiin aivan rannassa sijainneen vanhan saunan rappusilta. (Suullinen tiedonanto 19.8.2010 Anni Hanell (s.1928) ja hänen tyttärensä Anja Toivio (s.1953).)

Maalauksen etualalla näkyvä rantakaistale kuuluu Koskelaan ja vastarannalla vasemmalla olevat rakennukset Koskenkallion tilaan, josta käytetään yleisesti nimitystä Myllylä. Taaempana oikealla näkyy Muuttolan tila. Maalauksessa näkyvä vesistö kuvaa Kymönkosken ja Kymönjärven välistä aluetta. Teoksen taustan kulttuurimaisema viljelyksineen kertoo alueen maataloudesta, jota harjoitetaan yhä Kymönkoskella.

Pilvinen päivä -maalauksen esittämän maiseman vertailu Hanellien rannasta tänä päivänä avautuvaan näkymään osoittaa Sjöströmin maalanneen teoksen kyseiseltä paikalta. (» Vertaa maalausta ja maisemaa) Noin 110 vuodessa maalauksessa kuvatut rakennusryhmät ovat hävinneet, mutta uusia rakennuksia on tehty lähes samoille paikoille. Nykyisin vastarannalle kasvanut metsäsaareke peittää näköyhteyden Hanellien pihapiiristä Kymönjärven yli kohti Muuttolaa ja sitä ympäröivää peltoaukeaa. Etualan ruovikko on laajentunut runsaammaksi vedenpinnan laskun myötä.

Kymönkoski.

Kuva: Keski-Suomen museon kuva-arkisto, Kuvaaja: Alarik Poikolainen.

Kymönkoski vuonna 2010.

Kuva: 19.8.2010 Heikki Hanka.

Kymönkoskesta on käytetty myös nimeä Kyminkoski. Suomettaressa (22.07.1853, Suometar no 29) on maininta, että koski olisi saanut nimensä sen varteen ensimmäisenä muuttaneen Simo Kimi -nimisen henkilön mukaan. Kimistä nimi muuttui Kyminkoskeksi. Suomettaressa oleva teksti on Matkamuistelmia -kirjoituksen luku Pihtipudas ja Wiitasaari.

Kuva: Keski-Suomen museon kuva-arkisto, Alarik Poikolainen.

Koskelan tila oikealla puolella. Koskela oli Kymön virkatalon (valtion) torppa. K. V. Hanell osti Koskelan tilan itselleen vuonna 1894. Lähde: Seppä 1990, 1.

Kuva: 19.8.2010 Heikki Hanka.

Hanellien talo ja pihapiiri.

Kuva: 19.8.2010 Heikki Hanka.

Hanellien talo ja pihapiiri.

Kuva:19.8.2010 Heikki Hanka.

Kuva on asemoitu Sjöströmin maalauksen mukaisesti ja vertailemalla tätä Sjöströmin maalaukseen voidaan tehdä havaintoja maisemassa tapahtuneisiin muutoksiin.

Kuva: 19.8.2010 Heikki Hanka.

Koskelan tilan vanha sauna on purettu, mutta uudempi sijaitsee lähes samalla paikalla. Muutaman metrin päästä nykyisestä saunasta löytyy villiviini, joka kasvoi vanhan saunan seinustalla. Lähde: Seppä 1990, 8. Kuvassa uusi rantasauna ja oletettu Sjöströmin Pilvinen päivä -teoksen maalauspaikka. Vuonna 1902 sauna oli muutamia metrejä nykyistä taaempana.

Kuva: 19.8.2010 Heikki Hanka.

Vanhan saunan sijaintipaikalle nousee edelleen kesäisin saunan seinustalla kasvanut villiviini.

Sjöströmin Pilvinen päivä -maalauksessa vasemmalla näkyvästä taloryhmästä käytetään nimeä Myllylä. Tilan virallinen nimi on Koskenkallio, mutta Anni Hanellin mukaan ”sitä nimeä ei käytetä, vaan säästetään” (Lähde: Painamaton dokumentti: Anni Hanellin haastattelu 19.8.2010.). Kuvassa näkyy Myllylän nykyisiä rakennuksia ja rantaa.

Kuva: 19.8.2010 Heikki Hanka.

Kuvassa näkymä Koskelan rannalta Myllylän suuntaan. Nykyiset Myllylän rakennukset näkyvät puiden takana.

Kuva: 19.8.2010 Heikki Hanka.

Kymönkosken kylä, Kymönjoki, Viitasaari. Kuvausaika 1909. Kuvassa on mahdollisesti Muuttolan talo.

Kuva: Keski-Suomen museon kuva-arkisto.

Muuttolan tilalta avautuva näkymä Kymönkosken suuntaan.

Kuva: 19.8.2010 Heikki Hanka.

Pilvinen päivä -teoksessa vastarannalla oikealla mäen päällä sijaitseva tila on nimeltään Muuttola. Muuttolan tila on määritelty paikallisesti arvokkaaksi rakennetun kulttuuriympäristön kohteeksi. Lähde: Silén, Saija & Andersson, Nina: Viiden kosken kuljettamaa 2007, 63. Tilalla harjoitetaan nykyään kalankasvatusta. Kuvassa: Hanellien rannasta avautuva näkymä kohti vastarantaa. Vesirajassa olevat rakennelmat kuuluvat Muuttolan kalankasvatuslaitokseen.

Kuva: 19.8.2010 Heikki Hanka.

Katso myös

Kymönkoski 1, videoklippi Sjöströmin Pilvinen päivä -teoksen maalauspaikasta.

Tekstit: FM Antti Vallius, 2011


Viitasaaren Kymönkoski, Sjöström:
Pilvinen päivä

» Sjöström Kymönkoskella

» Maalauksen maisema

» Kuvalliset elementit


Wilho Sjöström: Pilvinen päivä, 1902. Öljy kankaalle, korkeus 81 cm, leveys 131 cm. Ateneum. Kuva: Valtion taidemuseo, Kuvataiteen keskusarkisto, Hannu Aaltonen.

Lähteet:

Elmgren-Heinonen, Tuomi 1943. Wilho Sjöström: muistikuvia taipaleen varrelta. WSOY. Porvoo.

Hanka, Heikki 1990. Maiseman ja ihmisen tulkitsija. Wilho Sjöströmin urakehitys ja taiteellinen tuotanto. Teoksessa: Wilho Sjöström 1873-1944: Hämeenlinnan taidemuseo 8.6.-2.9.1990, Kuopion taidemuseo 7.9.-30.9.1990, Oulun taidemuseo 12.101990-18.11.1990, Alvar Aalto -museo, Jyväakylä 29.11.-30.12.1990, Mikkelin taidemuseo 11.1.-9.2.1991 / [luettelon toimitus: Ulla Huhtamäki, Taina Lammassaari] [tekstit: Heikki Hanka, Ulla Huhtamäki ; [käännökset: Margaretha Sippel, Michael Wynne-Ellis] ; [valokuvat: Hannu Aaltonen … et al.].[Hämeenlinna] : [Hämeenlinnan taidemuseo], 1990 (Karisto)

Seppä, Anja 1990. Teoksessa: Tietoja Hanellin uistintehtaasta ja K. V. Hanellista. Moniste, Keski-Suomen museo 1992/125.

Vallius, Antti 2011. Kaiken kansan maisema: Paikasta maisemamaalaukseksi. Teoksessa: Tunne maisema (2011), Seija Heinänen, Pauline von Bonsdorff, Virpi Kaukio (toim.). Maahenki. Helsinki.

Suullinen tiedonanto 19.8.2010, Kymönkoski, Viitasaari, Hanellien koti: Anni Hanell (s.1928) ja hänen tyttärensä Anja Toivio (s. 1953).

 

ISSN-L 1799-6929

Maisemapaikka-hanketta ovat tukeneet

Keski-Suomen ely-keskus (ympäristökasvatushanke)

Jyväskylän taidemuseo

Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto

© 2012- Jyväskylän taidemuseo/ Tunne maisema -projekti