Kymönkoski, Viitasaari

Wilho Sjöströmin (1873 – 1944) Pilvinen päivä -maalaukseen ikuistettu maisema sijaitsee Keski-Suomessa, Viitasaaren Kymönkoskella.

Kuvalliset elementit

Pilvinen päivä -teos on rajattu niin, että vasemmalle sijoittuva koskenniska ja oikealla puolella avautuva Kymönjärvi jäävät teoksen kuva-alan ulkopuolelle. Rajaamalla kosken ulos kuva-alasta Wilho Sjöström rajasi teoksesta pois myös sen partaalla sijainneen Koskenkallion/Myllylän tilan rakennuksiin lukeutuneen Kymönkosken myllyn sekä kosken ylittävän sillan. Lisäksi Sjöström jätti pois maalauksesta koskialueella teoksen syntyhetkellä olleet uittorakenteet.

Rajauksen seurauksena Pilvinen päivä -teoksen esittämä maisema muodostuu pienimuotoiseksi ja perifeeriseksi. Tunnelmaltaan teos on staattinen ja rauhallinen maalaisidylli. Mikäli taiteilija olisi sisällyttänyt teokseen vesistössä sijainneet uittorakenteet ja rajannut näkymän noin 20 metriä vasemmalle, olisivat mukaan tulleet koski, mylly ja silta muovanneet teoksen tunnelman dynaamiseksi ja kehittyneeksi pienteollisuusmiljööksi. Maalauksen etualalla näkyvä tukki voidaan kuitenkin tulkita viittaukseksi teoksesta ulos rajattuun uittotoimintaan. (Vallius 2011, 109)

Rajauksen taustalla voidaan nähdä niin taiteen tradition kuin taiteilijan henkilökohtaisten intentioiden vaikutus. Sjöströmin maisema-aiheisessa tuotannossa on vesi keskeinen elementti, niin Pilvinen päivä -teoksessakin. Virtaava vesi viittaa taiteilijan omasanaisesti kertomiin mielikuviin lapsuuden aikaisesta leikkipaikasta, joka sijaitsi kodin lähellä virranneen joen varrella. (Elmgren-Heinonen 1943, 12; Hanka 1990, 50-51)

Maalauksen ylhäälle sijoitettu horisontti, pienimuotoiseen ja idylliseen maaseutumaisemaan liittyvien elementtien käyttö sekä realistinen maalaustapa tummasävyisineen maavärineen viittaavat naturalismiin. Vaikutteita Sjöström sai opettajaltaan Axel Gallénilta (vuodesta 1907 Akseli Gallen-Kallella). Gallén suosi naturalistisissa kansankuvauksissaan perifeeristä, pienimuotoisen maatalouden muokkaamaa maaseutua, jonka ihmisistä, elinkeinoista ja miljööstä oli aistittavissa perinteiseksi mielletty suomalaisuus. (Hanka 1990, 50-51) Tässä voi piillä syy siihen miksi Wilho Sjöström rajasi myllyn, sillan ja uittorakenteet pois maalauksestaan.

Teoksen nimi ja taivaalle maalattu paksu pilviverho luovat teokselle symbolisen tason, joka kiinnittyy aikansa historiallispoliittiseen tilanteeseen. Tummat, auringon pimentävät pilvet on mahdollista tulkita kommentiksi ensimmäisen sortokauden luomiin uhkakuviin. (Hanka 1990, 51) Pilvinen päivä -teoksen maisemasta huokuu harmoninen rauha, jonka pysyvyyttä taivaalle kerääntyneet pilvet ja niiden mahdollisesti synnyttämä rajuilma uhkaa.

 

 

Tekstit: FM Antti Vallius, 2011


Viitasaaren Kymönkoski, Sjöström:
Pilvinen päivä

» Sjöström Kymönkoskella

» Maalauksen maisema

» Kuvalliset elementit


Wilho Sjöström: Pilvinen päivä, 1902. Öljy kankaalle, korkeus 81 cm, leveys 131 cm. Ateneum. Kuva: Valtion taidemuseo, Kuvataiteen keskusarkisto, Hannu Aaltonen.

Lähteet:

Elmgren-Heinonen, Tuomi 1943. Wilho Sjöström: muistikuvia taipaleen varrelta. WSOY. Porvoo.

Hanka, Heikki 1990. Maiseman ja ihmisen tulkitsija. Wilho Sjöströmin urakehitys ja taiteellinen tuotanto. Teoksessa: Wilho Sjöström 1873-1944: Hämeenlinnan taidemuseo 8.6.-2.9.1990, Kuopion taidemuseo 7.9.-30.9.1990, Oulun taidemuseo 12.101990-18.11.1990, Alvar Aalto -museo, Jyväakylä 29.11.-30.12.1990, Mikkelin taidemuseo 11.1.-9.2.1991 / [luettelon toimitus: Ulla Huhtamäki, Taina Lammassaari] [tekstit: Heikki Hanka, Ulla Huhtamäki ; [käännökset: Margaretha Sippel, Michael Wynne-Ellis] ; [valokuvat: Hannu Aaltonen … et al.].[Hämeenlinna] : [Hämeenlinnan taidemuseo], 1990 (Karisto)

Seppä, Anja 1990. Teoksessa: Tietoja Hanellin uistintehtaasta ja K. V. Hanellista. Moniste, Keski-Suomen museo 1992/125.

Vallius, Antti 2011. Kaiken kansan maisema: Paikasta maisemamaalaukseksi. Teoksessa: Tunne maisema (2011), Seija Heinänen, Pauline von Bonsdorff, Virpi Kaukio (toim.). Maahenki. Helsinki.

Suullinen tiedonanto 19.8.2010, Kymönkoski, Viitasaari, Hanellien koti: Anni Hanell (s.1928) ja hänen tyttärensä Anja Toivio (s. 1953).

 

ISSN-L 1799-6929

Maisemapaikka-hanketta ovat tukeneet

Keski-Suomen ely-keskus (ympäristökasvatushanke)

Jyväskylän taidemuseo

Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto

© 2012- Jyväskylän taidemuseo/ Tunne maisema -projekti